வாசனை சீரகசம்பா – Aromatic Seeraga Samba

653125

  • இதில் அடங்கியுள்ள பைடோநியூட்ரியண்ட்ஸ்(phytonutrients), பல்வேறு நோய்க்களுக்கு ஏதிராக செயல் புரியும், பார்ப்பதற்கு சீரகம் போல் இருப்பதால், இதன் பெயர் “சீரக சம்பா” எனப்படுகிறது.
Clear
SKU: rice-Aromatic Seeraga Samba Category: Tag:
  • தமிழர் பாரம்பரிய அரிசியாகும், சன்ன ரகம், பிரியாணி, புலாவ் மற்றும் வறுத்த சோறு (Fried rice) செய்யலாம்.
  • சீரகச் சம்பா நறுமணமும், அறுசுவையும் நிறைந்தது.
  • உடல் நலத்திற்கு மிகவும் ஏற்றது. செரிமான தொந்தரவுகள் இருக்காது.
Weight N/A
Weight

1 kg, 10 kg, 25 kg, 5 kg, 500g