கடலை உருண்டை – Groundnut Sweet Ball

40400

  • Organic Groundnut ball is prepared using traditional method.
  • Its a homemade sweet which adds up extra taste.
  • கடலை உருண்டை பாரம்பரிய முறையில் இடித்து செய்யப்படுகிறது.
  • இனிப்பிற்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கிறோம்.
  • எந்த ஒரு செயற்கை சுவையூட்டி மற்றும் நிறம் சேர்க்கப்படுவதில்லை.
Clear
SKU: snacks-groundnut-ball Category:
  • Organic Groundnut ball is prepared using traditional method.
  • Its a homemade sweet which adds up extra taste.
Weight N/A
Weight

100g, 250g, 500g, 1kg