வெள்ளை பொன்னி – White Ponni

381850

White Ponni is one of the most commonly cultivated paddy type in South India.

Clear
SKU: rice-white ponni Category: Tag:
  • வெள்ளைப்பொன்னி’ என்றழைக்கப்படும் இந்த நெல் வகை, நெடுங்காலத்திற்கு முன்பு, விவசாயிகளால் பல்வேறு பொன்னி
    நெல்லிலிருந்து பிரித்தறிந்து உருவாக்கப்பட்டவையாகும்
  • உடலுக்கு வலுகூட்டும், செரிமான தன்மையை மேம்படுத்தும், எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்
Weight N/A
Weight

10kg, 25 kg, 5 kg, 500g, 1kg